Arbetsgivare

Vi hjälper dig som arbetsgivare att hitta er nya personal!

Att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden för just det behovet som uppstår kan ta tid och resurser från er övriga verksamhet.

Jobbpunkten hjälper er att kunna behålla fokus på just er vardag medan vi hittar er nya medarbetare.

 

Vi erbjuder sedvanliga rekryteringar, rekryteringar där ni har möjlighet att ge någon vi hjälper i jobbsökandet en chans på arbetsmarknaden eller genom jobbprojekt där ni anställer en kandidat som står en bit från arbetsmarknaden och är folkbokförd i Helsingborg.

 

Oavsett val arbetar vi alltid utefter en kvalitativ process där det ställs högsta krav från både oss, kandidat och er som kund.

 
Klicka gärna här under för att läsa mer om hur vi går tillväga vid en rekryteringsprocess eller hur vi kan skapa ett samarbete via jobbprojekt.